Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/lib/txplib_db.php:14) in /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/lib/txplib_misc.php on line 1625

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/lib/txplib_db.php:14) in /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/publish.php on line 477
International Anti Occupation Network: Le Feyt verklaring: Vrede in Irak is een keuze

International Anti Occupation Network

Le Feyt verklaring: Vrede in Irak is een keuze

Ondergetekenden, vrienden van Irak uit Frankrijk, België, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Portugal, de Verenigde Staten van Amerika, Egypte, Zweden en Irak, georganiseerd in het Internationaal Anti-Bezettingsnetwerk (IAON) en verzameld in Le Feyt, Frankrijk van 25 tot 27 augustus 2008, hebben de volgende positie ingenomen en verklaring opgesteld over ons streven naar een daadwerkelijk einde van de bezetting en voor een blijvende, duurzame vrede in Irak.

De Amerikaanse bezetting van Irak is illegaal en kan niet worden gelegaliseerd. Alles wat uit de bezetting is voortgekomen is illegaal en onwettig en kan geen legitimiteit verwerven. Dit zijn onweerlegbare feiten. Wat zijn daarvan de gevolgen?

Het is onmogelijk in een bezet Irak vrede, stabiliteit en democratie te vestigen. Een buitenlandse bezetting is van nature tegengesteld aan de belangen van de bezette bevolking. De feiten spreken voor zich. Zes miljoen Irakezen op de vlucht binnen en buiten Irak, Iraakse academici en professionals werden opzettelijk vermoord, hun cultuur werd vernietigd, en er vielen al meer dan een miljoen doden.

De propaganda in het Westen probeert de absurditeit aannemelijk te maken dat de invallers en vernietigers van Irak eveneens de rol van beschermer kunnen opnemen. De algemene vrees voor een “veiligheidsvacuüm” – als argument om de bezetting verder te zetten – negeert het feit dat het Iraakse leger nooit capituleerde en de ruggengraat vormt van de Iraakse gewapende weerstand. Die ruggengraat is uitsluitend bezorgd om de verdediging van het Iraakse volk en de Iraakse soevereiniteit. Op dezelfde wijze negeren diegenen die een burgeroorlog voorspellen de realiteit, nl. dat het overgrote deel van de Iraakse bevolking, zowel in aantal als belang, de bezetting verwerpt en dit zal blijven doen.

Het Iraakse volk verzet zich met alle middelen tegen de bezetting1, en dit overeenkomstig het internationaal recht. Enkel de volksweerstand kan worden erkend als uitdrukking en verdediging van de wil en de belangen van de Iraakse bevolking. Tot nu toe bleven de Verenigde Staten blind voor deze realiteit, in de hoop dat een “diplomatieke ingreep”, na de militaire ingrepen van effectieve etnische zuiveringen, hen in staat zal stellen een regering op te leggen aan Irak. Wat ook de uitkomst van de Amerikaanse presidentverkiezingen wordt, de VS zullen hun imperiale doelstellingen nooit kunnen verwezenlijken en de druk die ze op Irak uitoefenen is tegengesteld aan de belangen van de Iraakse bevolking.

In het Westen blijven sommigen de ontzegging van volkssoevereiniteit rechtvaardigen onder het voorwendsel van de “oorlog tegen het terrorisme”2. Hiermee criminaliseren ze niet alleen de weerstand, maar ook de humanitaire hulp aan een belegerd volk. Volgens het internationaal recht is het Iraakse verzet een nationale bevrijdingsbeweging. Erkenning van het Iraakse verzet is dus een recht, niet louter een keuze3. De internationale gemeenschap heeft het recht om de erkenning van de door de VS opgelegde regering in Irak in te trekken en het Iraakse verzet te erkennen.

Het is duidelijk dat Irak geen duurzame stabiliteit, eenheid en territoriale integriteit kan verwerven vooraleer zijn soevereiniteit wordt gewaarborgd. Het is evenzeer duidelijk dat de Amerikaanse bezetting haar verantwoordingsplicht niet kan ontlopen door de verantwoordelijkheid af te schuiven op de buurlanden van Irak. Het ligt voor de hand dat stabiliteit alleen kan bereikt worden door een niet-aanvalspact, en ontwikkelings- en samenwerkingsakkoorden tussen een bevrijd Irak en zijn naaste buren4. Door zijn centrale geopolitieke positie en de aanwezigheid van natuurlijke hulpbronnen, is een bevrijd, vreedzaam en democratisch Irak van cruciaal belang voor het welzijn en de ontwikkeling van de aangrenzende landen. Alle buren van Irak moeten erkennen dat stabiliteit in Irak in hun eigen belang is en zich ertoe verbinden zich niet te mengen in Iraks binnenlandse aangelegenheden.

Als de internationale gemeenschap en de Verenigde Staten geïnteresseerd zijn in vrede, stabiliteit en democratie in Irak moeten ze accepteren dat alleen het Iraakse verzet – gewapend, burgerlijk en politiek – in staat is dit te bereiken omdat het de belangen van het Iraakse volk behartigt. De eerste vraag van het Iraakse verzet is de onvoorwaardelijke terugtrekking van alle buitenlandse troepen die Irak illegaal bezetten – inclusief de particuliere contractanten – en het ontmantelen van alle strijdkrachten die door de bezetting geïnstalleerd werden.

De Iraakse anti-bezettingsbeweging – in al zijn vormen – die het Iraakse volk verdedigt, is als enige in staat te zorgen voor democratie in Irak. In alle geledingen van deze beweging is overeengekomen dat bij een Amerikaanse terugtrekking een tijdelijke administratieve overheid zou worden belast met twee taken: de voorbereiding van democratische verkiezingen en de heropbouw van het nationale leger. Na voltooiing van deze taken zal deze administratieve overheid zichzelf ontbinden. Ze zal beslissingen over herstelbetalingen, de ontwikkeling en de wederopbouw overlaten aan een soeverein en vrij gekozen Iraakse regering in een land dat toebehoort aan al zijn burgers zonder discriminatie op grond van religie, etniciteit, overtuiging of geslacht.

Alle wetten, contracten, verdragen en overeenkomsten getekend onder de bezetting zijn ondubbelzinnig van nul en generlei waarde. Volgens het internationale recht en de wil van het Iraakse volk, berust de totale controle over de Iraakse olie en alle natuurlijke, culturele en materiële bronnen in handen van de Iraakse bevolking, aan alle generaties, in het verleden, het heden en de toekomst. In het gehele spectrum van de Iraakse anti-bezettingsbeweging zijn allen het erover eens dat Irak zijn olie op de internationale markt moet kunnen verhandelen met alle landen die niet in oorlog zijn met Irak, en in lijn met de verplichtingen als lid van de OPEC.

De Amerikaanse invasie in 2003 was en is nog steeds illegaal en de wet op de statelijke aansprakelijkheid eist dat staten weigeren de gevolgen van illegale staatsacties te erkennen5. De verantwoordelijkheid van een staat omvat ook herstelplicht. Alle statelijke en niet-statelijke actoren die profiteerden van de vernietiging en plundering van Irak moeten een vergoeding betalen.

Het Iraakse volk verlangt reeds lang naar vrede. Op basis van de conclusies van het Wereld Tribunaal over Irak te Istanbul in 20056, en met erkenning van het enorme lijden van het aangevallen Iraakse volk, stemmen de ondertekenaars van deze verklaring in met de bovengenoemde beginselen voor vrede, stabiliteit en democratie in Irak.

De soevereiniteit van Irak ligt in handen van de burgers in verzet. Vrede in Irak is eenvoudig te bereiken: onvoorwaardelijke terugtrekking van de VS en de erkenning van het Iraakse verzet, dat per definitie de wil van het Iraakse volk vertegenwoordigt.

We doen een beroep op alle vredelievende mensen in de wereld om het Iraakse volk en zijn verzet te steunen. De toekomst van vrede, democratie en vooruitgang in Irak, de regio en de wereld hangt ervan af.

De leden van het Internationale Anti-Bezettingsnetwerk7:

Abdul Ilah Albayaty, lid van het Uitvoerend Comite van het BRussells Tribunal, Frankrijk – Irak
Hana Al Bayaty, coördinator van het Iraakse Internationale Initiatief voor de vluchtelingen, Frankrijk – Egypte
Dirk Adriaensens, lid van het Uitvoerend Comite van het BRussells Tribunal, België
John Catalinotto, International Action Center, Verenigde Staten
Ian Douglas, coördinator van het Internationaal Initiatief voor de Vervolging van de Amerikaanse Genocide in Irak, Verenigd Koninkrijk- Egypte
Max Fuller, auteur van ‘For Iraq, the Salvador Option Become Reality’ en Crying Wolf, death squads in Iraq, Verenigd Koninkrijk
Paola Manduca, Wetenschapper, Nieuwe Wapens Comité, Italië
Sigyn Meder, lid van de Associatie voor Solidariteit met Irak in Stockholm, Zweden
Cristina Meneses, lid van de Portugese zitting van het Wereld Tribunaal voor Irak, Portugal
Mike Powers, lid van de Associatie voor Solidariteit met Irak in Stockholm, Zweden
Manuel Raposo, lid van de Portugese zitting van Wereld Tribunaal voor Irak, Portugal
Manuel Talens, schrijver, lid van Cubadebate, Rebelión en Tlaxcala, Spanje
Paloma Valverde, lid van de Spaanse Campagne Tegen de Bezetting en voor de Soevereiniteit van Irak (CEOSI), Spanje

27 augustus 2008

Le Feyt, Frankrijk

International figures who join us in our commitment to a true end to the occupation and to a lasting, sustainable peace in Iraq

Ramsey Clark, former U.S. Attorney General, international human rights activist, founder of the International Action Center – USA
Admiral Vishnu Bhagwat, former Chief of Naval Staff — India
Cynthia McKinney, Green Party US Presidential CandidateUSA
Denis Halliday, Former UN Assistant Secretary General & United Nations Humanitarian Coordinator for Iraq 1997-98 – Ireland
Hans von Sponeck, Former UN Assistant Secretary General & United Nations Humanitarian Coordinator for Iraq 1998-2000 – Germany
François Houtart, Director of the Tricontinental Center (Cetri), spiritual father and member of the International Committee of the World Social Forum of Porto Alegre, Executive Secretary of the Alternative World Forum, President of the International League for rights and liberation of people and president of the BRussells Tribunal – Belgium
Socorro Gomes, Chairwoman of WPC – World Peace Council and of Cebrapaz – Brazilian Center of Solidarity with Peoples and Struggle for Peace – Brazil
José Francisco Gallardo Rodríguez, General Major and PhD. in Public Administration – Mexico
Manik Mukherjee, Deputy, International Affairs, Socialist Unity Center of India, General Secretary, International Anti-imperialist and People’s Solidarity Coordinating Committee – India
Eduardo Galeano, Essayist, journalist, historian, and activist – Uruguay
Harold Pinter, Author, Nobel Prize in Literature 2005 – UK
James Petras, Author – USA
Jan Myrdal, Author – Sweden
Michael Parenti, Author – USA
Peter Curman, Author – Sweden
Rosa Regàs, Author – Spain
Santiago Alba Rico, Author, philosopher, member of Rebelion, Spain – Tunisia
William Blum, Author, USA
Issam Chalabi, former Iraqi Oil Minister, Iraq/Jordan
Dr. Omar Al Kubaisy, senior iraqi cardiologist, anti occupation politician and activist on iraq health & medical situation
Dr. Saeed H. Hasan, Former Iraqi Permanent Representative to the United Nations – Iraq
Dr. Saadallah Al-Fathi, former head of the Energy Studies Department at OPEC – Iraq
Salah Omar Al Ali, ex iraqi minister/ex Iraq’s ambassador to UN
Faruq Ziada, Former Iraqi Ambassador
Majid Al Samarai, former Iraqi ambassador
Wajdi A. Mardan, writer and Iraqi Diplomat
Naji Haraj, former Iraqi diplomat, human rights activist
Ridha Al Ridha, President of Iraqi Ja’fari shiits association: Al Ja’faria
Hassan T. Walli Aydinli, President of the Committee for the Defence of the Iraqi Turkmens’ Rights – Belgium-Iraq
Saif Al din Al Douri, Iraqi writer and researcher
Sabah Al-Mukhtar, President of the Arab Lawyers Association – Iraq / UK
Mohammed Younis Alobaidi, Oil Expert, Petroleum Consultancy Group (PCG) Board Member
Prof. Dr. Zuhair Al Sharook, Former President of Mosul University, Iraq
Dr. Abdul Razaq M. Al Dulaimi, Dean of college of communication in Baghdad before the invasion
“Hana Ibrahim”, Chair of Women’s Will Organisation – Iraq
Mohammed Aref, Science writer – Iraq / UK
Muhamad Tareq Al-Deraji, Director of Monitoring net of human rights in Iraq – President of CCERF – Fallujah
Dr. Mousa Al-Hussaini, Iraqi Writer
Buthaina al Nasiri, author and activist, iraq-egypt
Dr. Souad Naji Al-Azzawi, Asst. Prof. Env. Eng. – University of Baghdad – Iraq
Mundher Al-Adhami, Research Fellow at Kings College London – Iraq / UK
Nermeen Al-Mufti, Former co-director of Occupation Watch – Journalist – Iraq
Salam Musafir, Iraqi author and journalist based in Russia
Wafaa’ Al-Natheema, independent journalist, activist, founder of the Institute of Near Eastern & African Studies (INEAS), filmmaker, author of “Untamed Nostalgia – Wild Poems”
Hisham Bustani, Writer and Activist, Secretary – Socialist Thought Forum, Jordan
Nada Kassass, activist, Egypt
Arab Lotfy, artist and activist, Resistance Alliance, Lebanon- Egypt
Dr Sahera Al Abta, Academic,Doctor in biology,Faculty of Sience,Iraq/Amman
Sabah Al-Khozai, Academic & Politician
Yihia Abu Safi, searcher and activist, committies RIGHT TO RETURN palestinian, member of Resistance Alliance-Cairo
Dr. Mahmoud Khalid Almsafir, Ass. Prof. International Economics, Kuala Lumpur, Malaysia
Ghali Hassan, Independent writer living in Syndey, Australia
Yasar Mohammed Salman Hasan, computer science and business management – UK
Abdul Wahab Hamid Rashid, Iraq/Sweden
Asma Darwish Al-Haidari, Economist and Activist – Amman
Dr. Curtis F.J. Doebbler, International Human Rights Lawyer – USA
Karen Parker, Attorney , Association of Humanitarian Lawyers, partners of the BRussells Tribunal – USA
Niloufer Bhagwat, Vice President of Indian Lawyers Association – Mumbai / India
Amy Bartholomew, Law professor – Canada
Jennifer Van Bergen, journalist, author writing about civil liberties, human rights and international law, law lecturer at the Anglo-American University in Prague
Ana Esther Ceceña, Researcher/professor in geopolitics, National Autonomous University of México, Director of the Geopolitics Latinamerican Observatory – Mexico
Ángel Guerra Cabrera, journalist and professor – Cuba
April Hurley, MD, Iraq Peace Team, Baghdad 2003 – California, USA
Azildin Bin Hussain Al Qutamil, Arab Avant Guard-blog – Tunis
Dr. Bert De Belder, Coordinator Intal & Medical Aid For The Third World – Belgium
Carlos Fazio, journalist and academic – Mexico
Carlos Taibo, professor of Political Sciences, Madrid Autonomous University – Spain
Carmen Bohorquez, philosopher, Coordinator of the network of networks In Defense of Humanity – Venezuela
Dr. Chandra Muzaffar, President of JUST International – Malaysia
Claudio Moffa, Professor of History – Italy
Corinne Kumar, Secretary General of El Taller International – Tunesia / India
Dahr Jamail, independent journalist, author: Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq – USA
David Miller, Professor of Sociology at Strathclyde University, co-founder of Spinwatch – UK
Dirk Tuypens, Actor – Belgium
Elias Davidsson, composer, international law scholar and activist for 9/11 truth – Germany
Eric Goeman, coordinator ATTAC – Belgium
Fausto Giudice, Writer, translator, activist, member of Tlaxcala – Italy/France
Felicity Arbuthnot, Journalist – UK
Frank Vercruyssen, Actor, TG Stan – Belgium
Dr. Gideon Polya, scientist, author of Body Count, Global avoidable mortality since 1950, Australia
Gie van den Berghe, professor University of Ghent – Belgium
Gilad Atzmon, Musician, writer, pro-Palestinian activist – UK
Gilberto López y Rivas, anthropologist – Mexico
Prof. Hedvig Ekerwald, Dept of Sociology, Uppsala University – Sweden
Prof. Em. Herman De Ley, Em. Prof. Ghent University, Ex-director of Centre for Islam in Europe – Belgium
Isaac Rosa, Writer – Spain
James E. Jennings, PH.D., President , Conscience International, Inc., a humanitarian aid and human rights organization working primarily in the Middle East; and Executive Director, US Academics for Peace, a group of university professors dedicated to dialogue among civilizations – USA
Jean Pestieau, Professor Emeritus, Catholic Univercity of Louvain (UCL), Belgium
Joachim Guilliard, Journalist, Anti-war movement – Germany
John Saxe-Fernández, Professor of political science, National Autonomous University – México
Jos Hennes, Publisher EPO – Edition House – Belgium
José Reinaldo Carvalho, Journalist, politologue, Relations Internationales, Cebrapaz – Centre Brésilien Pour la Solidarité avec les Peuples et la Lutte pour la Paix – Brazil
Kris Smet, Former Journalist – Belgium
Larry Holmes, Troops Out Now Coalition – USA
LeiLani Dowell, Fight Imperialism, Stand Together – USA
Prof. Dr. Lieven De Cauter, philosopher, K.U. Leuven / Rits, initiator of the BRussells Tribunal – Belgium
Lolo Rico, screenwriter – Spain
Ludo De brabander, Vrede, Peace Organisation – Belgium
Luz Gomez Garcia, Lecturer. Universidad Autonoma de Madrid – Spain
Manlio Dinucci, journalist Il Manifesto – Italy
Marc Vandepitte, philosopher – Belgium
Maria McGavigan, Institute for Marxist Studies, Brussels
Dr Mario Novelli, Lecturer in International Development, University of Amsterdam, Netherlands
Maruja Torres, writer and journalist – Spain
Mary Rizzo, Writer, translator, pro-Palestinian activist, member of Tlaxcala – USA/Italy
Mathias Cederholm, historian University of Lund, member in the Iraq Committe in Malmö, Sweden
Merry Fitzgerald, Europe-Turkmens of Iraq Friendships – Belgium
Michel Chossudovsky, economics professor and director, Centre for Research on Globalization (CRG) – Canada
Michel Collon, author, journalist – Belgium
Miguel Álvarez Gándara, member of SERAPAZ – Mexico
Mohamed Larbi Benotmane, law professor, Mohamed V University (Rabat).
Dr. Nayar López Castellanos, National Autonomous University of México – Mexico
Pascual Serrano, journalist, member of Rebelion – Spain
Paul Vanden Bavière, Former journalist De Standaard, publicist and editor of webzine Uitpers – Belgium
Pedro Monzón, Professor, Coordinator of the Cuban Chapter In Defense of Humanity – Cuba
Dr. Pol De Vos, Public Health Researcher – Peace movement, Belgium
René Naba, journalist, writer – France
Robin Eastman-Abaya, physician and human rights activist – USA
Prof. Rudi Laermans, sociologist, Catholic University of Leuven – Belgium
Sara Flounders, co-director of the International Action Center
Sarah Meyer, Independent researcher living in Sussex – UK
Saul Landau, scholar, author, commentator, and filmmaker on foreign and domestic policy issues, fellow of the Institute for Policy Studies – USA.
Sköld Peter Matthis, ophthalmologist – Sweden
Stephan Galon, ABVV Trade-Union Secretary / Permanent Syndical Centrale Générale FGTB – Belgium
Stéphane Lathion, swiss scholar (Fribourg University) – President of the GRIS (Research Group on Islam in Switzerland).
Stephen Eric Bronner, Professor of political science, Rutgers University – USA
Stevan Kirschbaum, Chair Grievance Committee United Steel Workers 8751 – USA
Steve Gillis, Vice President, United Steel Workers Local 8751 – USA
Teresa Gutierrez, May 1st Coalition for Immigrant and Worker Rights Co-Coordinator and Deputy Secretary General International Migrant Alliance (organizations for ID only) – USA
Dr. Thomas M. Fasy, MD PhD, Clinical Associate Professor, Mount Sinai School of Medicine – USA
Víctor Flores Olea, writer and political scientist – Mexico

Endorsing Organisations

All India Anti-imperialist Forum – India
BRussells Tribunal – Belgium
CEOSI – Spain
Conscience InternationalUSA
El Taller International – Tunesia
INTAL – Belgium
International Action CenterUSA
International Anti-imperialist and People’s Solidarity Coordinating Committee
The Iraq Solidarity Association in Stockholm (IrakSolidaritet) – Sweden
Medical Aid For The Third World – Belgium
Muslim Peacemaker Teams – Iraq
Palestine Think Tank (Free Minds for a Free Palestine)
Tlaxcala, The Translators’ (Global) Network for Linguistic Diversity
US Academics for PeaceUSA
World Courts of Women

We encourage the international peace movement, civil society and politicians to follow their example

Notes

1 The right to self-determination, national independence, territorial integrity, national unity, and sovereignty without external interference has been affirmed numerous times by a number of UN bodies, including the UN Security Council, UN General Assembly, UN Commission on Human Rights, the International Law Commission and the International Court of Justice. The principle of self-determination provides that where forcible action has been taken to suppress this right, force may be used in order to counter this and achieve self-determination.

The Commission on Human Rights has routinely reaffirmed the legitimacy of struggling against occupation by all available means, including armed struggle (CHR Resolution No. 3 XXXV, 21 February 1979 and CHR Resolution No. 1989/19, 6 March 1989). Explicitly, UN General Assembly Resolution 37/43, adopted 3 December 1982: “Reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial integrity, national unity and liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation by all available means, including armed struggle.” (See also UN General Assembly Resolutions 1514, 3070, 3103, 3246, 3328, 3382, 3421, 3481, 31/91, 32/42 and 32/154).

2 Article 1(4) of the 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions, 1977, considers self-determination struggles as international armed conflict situations. The Geneva Declaration on Terrorism states: “As repeatedly recognized by the United Nations General Assembly, peoples who are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination have the right to use force to accomplish their objectives within the framework of international humanitarian law. Such lawful uses of force must not be confused with acts of international terrorism.”

3 National liberation movements are recognized as the consequence of the right of self-determination. In the exercise of their right to self-determination, peoples under colonial and alien domination have the right “to struggle … and to seek and receive support, in accordance with the principles of the Charter” and in conformity with the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States. It is in these terms that Article 7 of the Definition of Aggression (General Assembly Resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974) recognizes the legitimacy of the struggle of peoples under colonial or alien domination. Recognition by the UN of the legitimacy of the struggle of peoples under colonial and alien domination or occupation is in line with the general prohibition of the use of force enshrined in the UN Charter as a state that forcibly subjugates a people to colonial or alien domination is committing an unlawful act as defined by international law, and the subject people, in the exercise of its inherent right of self-defence, may fight to defend and attain its right to self-determination.

4 The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States (General Assembly Resolution 2625 (XXV)) cites the principle that, “States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.” Individually and collectively, Iraq and its neighbors would commit to refrain from the use of force or threat of the use of force, facilitating the use of force or threat of use of force by other actors, and refraining from all forms of interference in the affairs of other states. Individually and collectively, Iraq and its neighbors would also commit to cooperation and development on the basis of negotiation, arbitrage and mutual advantage.

5 Article 41(2) of the United Nations International Law Commission’s Draft Articles on State Responsibility, representing the rule of customary international law (adopted in UN General Assembly Resolution 56/83 of 28 January 2002, “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”), prevents states from benefiting from their own illegal acts: “No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach [of an obligation arising under a peremptory norm of general international law]”; Section III, UN General Assembly Resolution 36/103 of 14 December 1962, “Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States”.

6 Declaration of the Jury of Conscience, World Tribunal on Iraq, Istanbul, 23-27 June 2005.

7 The International Anti-occupation Network is a coalition of groups that stand in solidarity with the Iraqi people and for Iraqi sovereignty and against the US-led occupation of Iraq. It was established in April 2006 at the Madrid International Seminar on the Assassination of Iraqi Academics and Health Professionals, the final resolution of which can be read here.

Gelieve deze verklaring op grote schaal te verspreiden

Vertaling: Tlaxcala