Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/lib/txplib_db.php:14) in /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/lib/txplib_misc.php on line 1625

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/lib/txplib_db.php:14) in /home/antioccupation/anti-occupation.org/textpattern/publish.php on line 477
International Anti Occupation Network: Le Feyt-förklaringen: Fred i Irak är en möjlighet

International Anti Occupation Network

Le Feyt-förklaringen: Fred i Irak är en möjlighet

Undertecknarna – Irakvänner från Frankrike, Belgien, Storbritannien, Italien, Spanien, Portugal, USA, Egypten, Sverige och Irak – som är organiserade i International Anti-Occupation Network (IAON) och som samlades i Le Feyt i Frankrike den 25-27 augusti 2008, har tagit följande ställningstagande och uttalande, vilket återspeglar vårt engagemang för ett verkligt slut på ockupationen och för en bestående och hållbar fred i Irak

Den amerikanska ockupationen av Irak är olaglig och kan inte göras laglig. Allt som härrör från ockupationen är olagligt och illegitimt och kan inte göras legitimt. Dessa fakta är obestridliga. Vad innebär då detta?

Fred, stabilitet och demokrati i Irak är omöjligheter under ockupation. Utländsk ockupation strider till sin natur mot det ockuperade folkets intressen, vilket sex miljoner flyktingar både i och utanför Irak, de överlagda morden på irakiska akademiker och högutbildade, förintandet av deras kultur samt mer än en miljon döda är bevis på.

Propagandan i Väst försöker göra gällande att den som har angripit och förstört Irak är dess beskyddare. Rädslan för ett ”säkerhetsvakuum” som ligger nära till hands – en ursäkt för att fortsätta ockupera – tar inte hänsyn till att den irakiska armén aldrig kapitulerade och utgör det väpnade irakiska motståndets ryggrad. Denna ryggrad bryr sig endast om att försvara det irakiska folket och Iraks suveränitet. Likaså ignorerar framställningar om inbördeskrig verkligheten, nämligen att den överväldigande delen av den irakiska befolkningen, sett till antal såväl som till intresse, tar avstånd från ockupationen och kommer att fortsätta göra det.

I Irak kämpar det irakiska folket mot ockupationen med alla medel – i enlighet med internationell rätt1. Endast det folkliga motståndet kan erkännas uttrycka och försvara det irakiska folkets intressen och önskan. USA är fortfarande blint för denna verklighet i hopp om att en ”diplomatisk offensiv”, efter den militära offensiven i form av verklig etnisk rensning, ska säkra en regering som man påtvingar Irak. Oavsett vem som vinner det stundande amerikanska presidentvalet kommer USA aldrig att uppnå sina imperiemål och de styrkor man påtvingar Irak strider mot det irakiska folkets intressen.

Vissa i Väst forsätter att rättfärdiga förnekandet av folklig suveränitet under baneret ”krig mot terrorism”, vilket inte bara kriminaliserar motstånd2 utan även humanitärt bistånd till ett belägrat folk. Enligt internationell rätt är det irakiska motståndet en nationell befrielserörelse. Att erkänna det irakiska motståndet är följaktligen är följaktligen för stater en rättighet och inte bara ett val3. Världssamfundet har rätt att dra tillbaka sitt erkännande av den regering som USA påtvingat Irak och erkänna det irakiska motståndet.

Det är uppenbart att Irak inte kan återfå varaktig stabilitet, enhet och territoriell integritet såvida inte landets suveränitet garanteras. Det är också uppenbart att den amerikanska ockupationen inte kan undgå sin ansvarsskyldighet genom att lägga ansvaret på Iraks grannar. En icke-angreppspakt, utveckling och samarbete mellan ett befriat Irak och dess närmsta grannar är de självklara tillvägagångssätten för att uppnå denna stabilitet4. Med sitt centrala geopolitiska läge och med tanke på sina naturtillgångar är ett befriat, fredligt och demokratiskt Irak av stor vikt för dess grannars välfärd och utveckling. Alla Iraks grannar borde erkänna att stabilitet i Irak tjänar deras egna intressen och förplikta sig att inte lägga sig i landets interna angelägenheter.

Om världssamfundet och USA är intresserade av fred, stabilitet och demokrati i Irak borde de acceptera att endast det irakiska motståndet – beväpnat, civilt och politiskt – kan åstadkomma detta genom att säkerställa det irakiska folkets intressen. Det irakiska motståndets första krav är att de utländska styrkorna som olagligt ockuperar Irak ska dras tillbaka – inklusive privata entreprenörer – och att alla väpnade styrkor som ockupationsmakten har inrättat ska upplösas.

Den irakiska rörelsen mot ockupationen – i alla dess uttrycksformer – är den enda kraft som genom att försvara det irakiska folket har möjlighet att se till att demokrati åstadkoms i Irak. Denna rörelse är i alla dess spektra överens om att en tillfällig administrationsregering vid ett amerikanskt tillbakadragande skulle åläggas med två uppgifter: att bana väg för demokratiska val och återuppbygga den nationella armén. När dess uppgifter har fullföljts skulle administrationsregeringen upplösas och beslut rörande krigsskadestånd, utveckling och återuppbyggnad överföras till den regering som kommit till makten genom fria val – i en stat för alla dess medborgare utan diskriminering baserat på religion, etnicitet, eller kön.

Alla lagar, kontrakt, avtal och överenskommelser tillkomna under ockupation är otvetydigt ogiltiga. Enligt internationell rätt och det irakiska folkets vilja ska full suveränitet över Iraks olja samt materiella, kulturella och naturtillgångar tillhöra det irakiska folket i alla generationer – tidigare, nuvarande och kommande. Den irakiska rörelsen mot ockupationen är i alla dess spektra överens om att Irak borde sälja sin olja på den internationella marknaden till alla stater som inte krigar mot Irak och i linje med Iraks åtaganden som OPEC-medlem.

Den amerikanska invasionen 2003 var och förblir olaglig och lagar som berör staters ansvar kräver att stater ska vägra erkänna följderna av olagligt agerande från staters sida5. Stater har även ett ansvar att återuppbygga. Kompensation borde betalas av alla statliga och icke-statliga aktörer som tjänat på förstörelsen och plundringen av Irak.

Det irakiska folket längtar efter långsiktig fred. Undertecknarna av denna förklaring ställer sig bakom de ovannämnda principerna för fred, stabilitet och demokrati i Irak, baserade på slutsatserna som drogs vid World Tribunal on Irak6 i Istanbul 2005 och för att vi erkänner det angripna irakiska folkets oerhörda lidande.

Iraks suveränitet vilar i händerna på dess motståndsfolk. Fred i Irak är lätt att uppnå: ett ovillkorligt amerikanskt tillbakadragande och ett erkännande av det irakiska motståndet som per definition representerar det irakiska folkets önskan.

Vi vädjar till alla världens fredsälskande människor att arbeta för att stödja det irakiska folket och dess motstånd. Framtida fred, demokrati och framsteg – i Irak, i regionen och i världen – är beroende av det.

Medlemmar av Internationella Nätverket mot Ockupationen7:

Abdul Ilah Albayaty, medlem av BRussells Tribunals verkställande kommitté, Frankrike – Irak
Hana Al Bayaty, samordnare för Iraqi International Initiative on refugees, Frankrike – Egypten
Dirk Adriaensens, medlem av BRussells Tribunals verkställande kommitté, Belgium
John Catalinotto, International Action Center, USA
Ian Douglas, samordnare för International Initiative to Prosecute US Genocide in Iraq, Storbritannien – Egypten
Max Fuller, författare till For Iraq, the Salvador Option Become Reality och Crying Wolf, death squads in Iraq, Storbritannien
Paola Manduca, forskare, New Weapons Committee, Italien
Sigyn Meder, medlem av Iraksolidaritet i Stockholm, Sverige
Cristina Meneses, medlem av portugisiska sessionen av World Tribunal on Iraq, Portugal
Mike Powers, medlem av Iraksolidaritet, Sverige
Manuel Raposo, medlem av portugisiska sessionen av World Tribunal on Iraq, Portugal
Manuel Talens, skribent, medlem av Cubadebate, Rebelión och Tlaxcala, Spanien
Paloma Valverde, medlem av Spanish Campaign Against the Occupation and for the Sovereignty of Iraq (CEOSI), Spanien

Den 27 augusti 2008

Le Feyt, Frankrike

International figures who join us in our commitment to a true end to the occupation and to a lasting, sustainable peace in Iraq

Ramsey Clark, former U.S. Attorney General, international human rights activist, founder of the International Action Center – USA
Admiral Vishnu Bhagwat, former Chief of Naval Staff — India
Cynthia McKinney, Green Party US Presidential CandidateUSA
Denis Halliday, Former UN Assistant Secretary General & United Nations Humanitarian Coordinator for Iraq 1997-98 – Ireland
Hans von Sponeck, Former UN Assistant Secretary General & United Nations Humanitarian Coordinator for Iraq 1998-2000 – Germany
François Houtart, Director of the Tricontinental Center (Cetri), spiritual father and member of the International Committee of the World Social Forum of Porto Alegre, Executive Secretary of the Alternative World Forum, President of the International League for rights and liberation of people and president of the BRussells Tribunal – Belgium
Socorro Gomes, Chairwoman of WPC – World Peace Council and of Cebrapaz – Brazilian Center of Solidarity with Peoples and Struggle for Peace – Brazil
José Francisco Gallardo Rodríguez, General Major and PhD. in Public Administration – Mexico
Manik Mukherjee, Deputy, International Affairs, Socialist Unity Center of India, General Secretary, International Anti-imperialist and People’s Solidarity Coordinating Committee – India
Eduardo Galeano, Essayist, journalist, historian, and activist – Uruguay
Harold Pinter, Author, Nobel Prize in Literature 2005 – UK
James Petras, Author – USA
Jan Myrdal, Author – Sweden
Michael Parenti, Author – USA
Peter Curman, Author – Sweden
Rosa Regàs, Author – Spain
Santiago Alba Rico, Author, philosopher, member of Rebelion, Spain – Tunisia
William Blum, Author, USA
Issam Chalabi, former Iraqi Oil Minister, Iraq/Jordan
Dr. Omar Al Kubaisy, senior iraqi cardiologist, anti occupation politician and activist on iraq health & medical situation
Dr. Saeed H. Hasan, Former Iraqi Permanent Representative to the United Nations – Iraq
Dr. Saadallah Al-Fathi, former head of the Energy Studies Department at OPEC – Iraq
Salah Omar Al Ali, ex iraqi minister/ex Iraq’s ambassador to UN
Faruq Ziada, Former Iraqi Ambassador
Majid Al Samarai, former Iraqi ambassador
Wajdi A. Mardan, writer and Iraqi Diplomat
Naji Haraj, former Iraqi diplomat, human rights activist
Ridha Al Ridha, President of Iraqi Ja’fari shiits association: Al Ja’faria
Hassan T. Walli Aydinli, President of the Committee for the Defence of the Iraqi Turkmens’ Rights – Belgium-Iraq
Saif Al din Al Douri, Iraqi writer and researcher
Sabah Al-Mukhtar, President of the Arab Lawyers Association – Iraq / UK
Mohammed Younis Alobaidi, Oil Expert, Petroleum Consultancy Group (PCG) Board Member
Prof. Dr. Zuhair Al Sharook, Former President of Mosul University, Iraq
Dr. Abdul Razaq M. Al Dulaimi, Dean of college of communication in Baghdad before the invasion
“Hana Ibrahim”, Chair of Women’s Will Organisation – Iraq
Mohammed Aref, Science writer – Iraq / UK
Muhamad Tareq Al-Deraji, Director of Monitoring net of human rights in Iraq – President of CCERF – Fallujah
Dr. Mousa Al-Hussaini, Iraqi Writer
Buthaina al Nasiri, author and activist, iraq-egypt
Dr. Souad Naji Al-Azzawi, Asst. Prof. Env. Eng. – University of Baghdad – Iraq
Mundher Al-Adhami, Research Fellow at Kings College London – Iraq / UK
Nermeen Al-Mufti, Former co-director of Occupation Watch – Journalist – Iraq
Salam Musafir, Iraqi author and journalist based in Russia
Wafaa’ Al-Natheema, independent journalist, activist, founder of the Institute of Near Eastern & African Studies (INEAS), filmmaker, author of “Untamed Nostalgia – Wild Poems”
Hisham Bustani, Writer and Activist, Secretary – Socialist Thought Forum, Jordan
Nada Kassass, activist, Egypt
Arab Lotfy, artist and activist, Resistance Alliance, Lebanon- Egypt
Dr Sahera Al Abta, Academic,Doctor in biology,Faculty of Sience,Iraq/Amman
Sabah Al-Khozai, Academic & Politician
Yihia Abu Safi, searcher and activist, committies RIGHT TO RETURN palestinian, member of Resistance Alliance-Cairo
Dr. Mahmoud Khalid Almsafir, Ass. Prof. International Economics, Kuala Lumpur, Malaysia
Ghali Hassan, Independent writer living in Syndey, Australia
Yasar Mohammed Salman Hasan, computer science and business management – UK
Abdul Wahab Hamid Rashid, Iraq/Sweden
Asma Darwish Al-Haidari, Economist and Activist – Amman
Dr. Curtis F.J. Doebbler, International Human Rights Lawyer – USA
Karen Parker, Attorney , Association of Humanitarian Lawyers, partners of the BRussells Tribunal – USA
Niloufer Bhagwat, Vice President of Indian Lawyers Association – Mumbai / India
Amy Bartholomew, Law professor – Canada
Jennifer Van Bergen, journalist, author writing about civil liberties, human rights and international law, law lecturer at the Anglo-American University in Prague
Ana Esther Ceceña, Researcher/professor in geopolitics, National Autonomous University of México, Director of the Geopolitics Latinamerican Observatory – Mexico
Ángel Guerra Cabrera, journalist and professor – Cuba
April Hurley, MD, Iraq Peace Team, Baghdad 2003 – California, USA
Azildin Bin Hussain Al Qutamil, Arab Avant Guard-blog – Tunis
Dr. Bert De Belder, Coordinator Intal & Medical Aid For The Third World – Belgium
Carlos Fazio, journalist and academic – Mexico
Carlos Taibo, professor of Political Sciences, Madrid Autonomous University – Spain
Carmen Bohorquez, philosopher, Coordinator of the network of networks In Defense of Humanity – Venezuela
Dr. Chandra Muzaffar, President of JUST International – Malaysia
Claudio Moffa, Professor of History – Italy
Corinne Kumar, Secretary General of El Taller International – Tunesia / India
Dahr Jamail, independent journalist, author: Beyond the Green Zone: Dispatches from an Unembedded Journalist in Occupied Iraq – USA
David Miller, Professor of Sociology at Strathclyde University, co-founder of Spinwatch – UK
Dirk Tuypens, Actor – Belgium
Elias Davidsson, composer, international law scholar and activist for 9/11 truth – Germany
Eric Goeman, coordinator ATTAC – Belgium
Fausto Giudice, Writer, translator, activist, member of Tlaxcala – Italy/France
Felicity Arbuthnot, Journalist – UK
Frank Vercruyssen, Actor, TG Stan – Belgium
Dr. Gideon Polya, scientist, author of Body Count, Global avoidable mortality since 1950, Australia
Gie van den Berghe, professor University of Ghent – Belgium
Gilad Atzmon, Musician, writer, pro-Palestinian activist – UK
Gilberto López y Rivas, anthropologist – Mexico
Prof. Hedvig Ekerwald, Dept of Sociology, Uppsala University – Sweden
Prof. Em. Herman De Ley, Em. Prof. Ghent University, Ex-director of Centre for Islam in Europe – Belgium
Isaac Rosa, Writer – Spain
James E. Jennings, PH.D., President , Conscience International, Inc., a humanitarian aid and human rights organization working primarily in the Middle East; and Executive Director, US Academics for Peace, a group of university professors dedicated to dialogue among civilizations – USA
Jean Pestieau, Professor Emeritus, Catholic Univercity of Louvain (UCL), Belgium
Joachim Guilliard, Journalist, Anti-war movement – Germany
John Saxe-Fernández, Professor of political science, National Autonomous University – México
Jos Hennes, Publisher EPO – Edition House – Belgium
José Reinaldo Carvalho, Journalist, politologue, Relations Internationales, Cebrapaz – Centre Brésilien Pour la Solidarité avec les Peuples et la Lutte pour la Paix – Brazil
Kris Smet, Former Journalist – Belgium
Larry Holmes, Troops Out Now Coalition – USA
LeiLani Dowell, Fight Imperialism, Stand Together – USA
Prof. Dr. Lieven De Cauter, philosopher, K.U. Leuven / Rits, initiator of the BRussells Tribunal – Belgium
Lolo Rico, screenwriter – Spain
Ludo De brabander, Vrede, Peace Organisation – Belgium
Luz Gomez Garcia, Lecturer. Universidad Autonoma de Madrid – Spain
Manlio Dinucci, journalist Il Manifesto – Italy
Marc Vandepitte, philosopher – Belgium
Maria McGavigan, Institute for Marxist Studies, Brussels
Dr Mario Novelli, Lecturer in International Development, University of Amsterdam, Netherlands
Maruja Torres, writer and journalist – Spain
Mary Rizzo, Writer, translator, pro-Palestinian activist, member of Tlaxcala – USA/Italy
Mathias Cederholm, historian University of Lund, member in the Iraq Committe in Malmö, Sweden
Merry Fitzgerald, Europe-Turkmens of Iraq Friendships – Belgium
Michel Chossudovsky, economics professor and director, Centre for Research on Globalization (CRG) – Canada
Michel Collon, author, journalist – Belgium
Miguel Álvarez Gándara, member of SERAPAZ – Mexico
Mohamed Larbi Benotmane, law professor, Mohamed V University (Rabat).
Dr. Nayar López Castellanos, National Autonomous University of México – Mexico
Pascual Serrano, journalist, member of Rebelion – Spain
Paul Vanden Bavière, Former journalist De Standaard, publicist and editor of webzine Uitpers – Belgium
Pedro Monzón, Professor, Coordinator of the Cuban Chapter In Defense of Humanity – Cuba
Dr. Pol De Vos, Public Health Researcher – Peace movement, Belgium
René Naba, journalist, writer – France
Robin Eastman-Abaya, physician and human rights activist – USA
Prof. Rudi Laermans, sociologist, Catholic University of Leuven – Belgium
Sara Flounders, co-director of the International Action Center
Sarah Meyer, Independent researcher living in Sussex – UK
Saul Landau, scholar, author, commentator, and filmmaker on foreign and domestic policy issues, fellow of the Institute for Policy Studies – USA.
Sköld Peter Matthis, ophthalmologist – Sweden
Stephan Galon, ABVV Trade-Union Secretary / Permanent Syndical Centrale Générale FGTB – Belgium
Stéphane Lathion, swiss scholar (Fribourg University) – President of the GRIS (Research Group on Islam in Switzerland).
Stephen Eric Bronner, Professor of political science, Rutgers University – USA
Stevan Kirschbaum, Chair Grievance Committee United Steel Workers 8751 – USA
Steve Gillis, Vice President, United Steel Workers Local 8751 – USA
Teresa Gutierrez, May 1st Coalition for Immigrant and Worker Rights Co-Coordinator and Deputy Secretary General International Migrant Alliance (organizations for ID only) – USA
Dr. Thomas M. Fasy, MD PhD, Clinical Associate Professor, Mount Sinai School of Medicine – USA
Víctor Flores Olea, writer and political scientist – Mexico

Endorsing Organisations

All India Anti-imperialist Forum – India
BRussells Tribunal – Belgium
CEOSI – Spain
Conscience InternationalUSA
El Taller International – Tunesia
INTAL – Belgium
International Action CenterUSA
International Anti-imperialist and People’s Solidarity Coordinating Committee
The Iraq Solidarity Association in Stockholm (IrakSolidaritet) – Sweden
Medical Aid For The Third World – Belgium
Muslim Peacemaker Teams – Iraq
Palestine Think Tank (Free Minds for a Free Palestine)
Tlaxcala, The Translators’ (Global) Network for Linguistic Diversity
US Academics for PeaceUSA
World Courts of Women

We encourage the international peace movement, civil society and politicians to follow their example

Noter

1 The right to self-determination, national independence, territorial integrity, national unity, and sovereignty without external interference has been affirmed numerous times by a number of UN bodies, including the UN Security Council, UN General Assembly, UN Commission on Human Rights, the International Law Commission and the International Court of Justice. The principle of self-determination provides that where forcible action has been taken to suppress this right, force may be used in order to counter this and achieve self-determination.
The Commission on Human Rights has routinely reaffirmed the legitimacy of struggling against occupation by all available means, including armed struggle (CHR Resolution No. 3 XXXV, 21 February 1979 and CHR Resolution No. 1989/19, 6 March 1989). Explicitly, UN General Assembly Resolution 37/43, adopted 3 December 1982: “Reaffirms the legitimacy of the struggle of peoples for independence, territorial integrity, national unity and liberation from colonial and foreign domination and foreign occupation by all available means, including armed struggle.” (See also UN General Assembly Resolutions 1514, 3070, 3103, 3246, 3328, 3382, 3421, 3481, 31/91, 32/42 and 32/154).

2 Article 1(4) of the 1st Additional Protocol to the Geneva Conventions, 1977, considers self-determination struggles as international armed conflict situations. The Geneva Declaration on Terrorism states: “As repeatedly recognized by the United Nations General Assembly, peoples who are fighting against colonial domination and alien occupation and against racist regimes in the exercise of their right of self-determination have the right to use force to accomplish their objectives within the framework of international humanitarian law. Such lawful uses of force must not be confused with acts of international terrorism.”

3 National liberation movements are recognized as the consequence of the right of self-determination. In the exercise of their right to self-determination, peoples under colonial and alien domination have the right “to struggle … and to seek and receive support, in accordance with the principles of the Charter” and in conformity with the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States. It is in these terms that Article 7 of the Definition of Aggression (General Assembly Resolution 3314 (XXIX) of 14 December 1974) recognizes the legitimacy of the struggle of peoples under colonial or alien domination. Recognition by the UN of the legitimacy of the struggle of peoples under colonial and alien domination or occupation is in line with the general prohibition of the use of force enshrined in the UN Charter as a state that forcibly subjugates a people to colonial or alien domination is committing an unlawful act as defined by international law, and the subject people, in the exercise of its inherent right of self-defence, may fight to defend and attain its right to self-determination.

4 The Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States (General Assembly Resolution 2625 (XXV)) cites the principle that, “States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations.” Individually and collectively, Iraq and its neighbors would commit to refrain from the use of force or threat of the use of force, facilitating the use of force or threat of use of force by other actors, and refraining from all forms of interference in the affairs of other states. Individually and collectively, Iraq and its neighbors would also commit to cooperation and development on the basis of negotiation, arbitrage and mutual advantage.

5 Article 41(2) of the United Nations International Law Commission’s Draft Articles on State Responsibility, representing the rule of customary international law (adopted in UN General Assembly Resolution 56/83 of 28 January 2002, “Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts”), prevents states from benefiting from their own illegal acts: “No State shall recognize as lawful a situation created by a serious breach [of an obligation arising under a peremptory norm of general international law]”; Section III, UN General Assembly Resolution 36/103 of 14 December 1962, “Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the Internal Affairs of States”.

6 Declaration of the Jury of Conscience, World Tribunal on Iraq, Istanbul, 23-27 June 2005.

7 The International Anti-occupation Network is a coalition of groups that stand in solidarity with the Iraqi people and for Iraqi sovereignty and against the US-led occupation of Iraq. It was established in April 2006 at the Madrid International Seminar on the Assassination of Iraqi Academics and Health Professionals, the final resolution of which can be read here.

Vänligen sprid detta uttalande så vitt och brett som möjligt

översättning: Tlaxcala

International Anti Occupation Network

Translations

Links


Search

Contact | RSS feed